Linux System Call Hooking

16 Oct 2019 » hooking

System Call(Sistem Çağrısı) Nedir ?

system_call

Temel olarak anlatacak olursak bizim çalıştırılabilir programımız ya Library Functions‘a gidip program içerisinde kullanılacak olan fonksiyonları alır yada direk System Call‘lara başvurur. Bu sistem çağrıları ise önce kernela daha sonra da hardwaree bağlanır.

Sistem çağrıları sayesinde yazılımcı doğrudan donanıma müdahale etmez. Donanım üzerinde gerçekleştireceği işlemi sistem çağrılarını kullanarak gerçekleştirir. Bu sayede olası sistem hatalarından kaçınılmış olur.

Linux çekirdeğinde X86 mimarisi için yaklaşık 380 civarında sistem çağrısı bulunur.

System Call Trace

Çalışabilir programımızın hangi sistem çağrıları‘nı kullandığını görmek ve incelemek için strace komutunu kullanabiliriz.

Bu yazımızda LS komutunu hook edeceğimiz için ilk önce bahsetmiş olduğumuz strace komutuyla sistem çağrılarına bakalım.

strace ls

system_call

Gördüğünüz gibi ekrana sığmayan uzun bir çıktımız oldu. Bu uzun çıktıyı incelemek yerine dilerseniz alternatif bir yolumuz daha var.

strace ls 1>/dev/null 2>/tmp/ls.strace; cat /tmp/ls.strace | cut -d'(' -f1 | sort -u

Bu sayede sadece sistem çağrıları‘nın isimlerini listelemiş olduk.

system_call

Bu sistem çağrılarından dizin girişleri alan getdents64 sistem çağrısı dikkatimizi çekiyor. Hadi hep beraber man page‘ini inceleyelim…

int getdents(unsigned int fd, struct linux_dirent *dirp,
   unsigned int count);

Gördüğünüz gibi 4 adet argüman alıyor. Ayrıca man page içerisinde linux_dirent yapısı da mevcut.

struct linux_dirent {
 unsigned long d_ino;   /* Inode number */
 unsigned long d_off;   /* Offset to next linux_dirent */
 unsigned short d_reclen; /* Length of this linux_dirent */
 char      d_name[]; /* Filename (null-terminated) */
         /* length is actually (d_reclen - 2 -
          offsetof(struct linux_dirent, d_name) */
 /*
 char      pad;    // Zero padding byte
 char      d_type;  // File type (only since Linux 2.6.4;
              // offset is (d_reclen - 1))
 */

}

Son olarak gene man page içerisinde veya aşağıdaki komut sayesinde bu sistem çağrısının readdir.c içerisinde kullanıldığını görebiliriz.

grep -B 1 getdents64 /usr/include/asm-generic/unistd.h

system_call

Eğer readdir.c dosyasında getdents64 aratırsanız bir de linux_dirent64 yapısını göreceksiniz. O da şu şekilde :

/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
#ifndef _LINUX_DIRENT_H
#define _LINUX_DIRENT_H

struct linux_dirent64 {
 u64		d_ino;
 s64		d_off;
 unsigned short	d_reclen;
 unsigned char	d_type;
 char		d_name[0];
};

#endif

** linux_dirent64 yapısı ls komutu çalıştıktan sonra gelen listeyi döndürür.

NOT : Eğer ls içerisinden getdents64 sistem çağrısını incelemek istersek :

strace ls 2>&1 | grep getdents64

ls -la | wc -l

system_call

System Call Table

System Call Table yani sys_call_table kernelin içerdiği tüm sistem çağrılarını tutulduğu ve hafıza yani memory içerisinde nerede olduğunu gösteren tablodur.

System Call Table‘nin adresini linux içerisinde bulmamız gerek. Bu sayede System Call ile bizim yazdığımız Hook sistem çağrısını değiştirebilelim. Daha sonra ls komutu çalıştığında getdents64 sistem çağrısı yerine bizim yazmış olduğumuz Hook sistem çağrısı çalışmış olacak.

sys_call_table adresini bulmak için :

sudo grep sys_call_table /boot/System.map-`uname -r`

system_call

Görmüş olduğunuz gibi ffffffff81e001e0 adresi benim sys_call_table adresim. Her sistemde bu adres değiştiği için ilerde bu adresi yazdığımız kısıma sizin kendi sys_call_table adresinizi yazmanız gerekecek.

System Call Hooking

Artık kolları sıvayıp System Call Hooking için LKM‘mizi yazabiliriz.

Peki ne yapacağız ? Hemen anlatalım. Burada asıl amacımız günün sonunda LKM’mizi kernel’a yükledikten sonra ls komutu çalıştığı zaman belirtmiş olduğumuz dosya isminde bir dosya varsa bunun gösterilmemesini/listelenmemesini sağlamak. Sanırım artık hazırız :) Ufaktan başlayalım.

Öncelikle her zamanki gibi kütüphanelerimizi ekleyerek başlayalım :)

#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/moduleparam.h>
#include <linux/unistd.h>
#include <linux/semaphore.h>
#include <linux/dirent.h>
#include <asm/cacheflush.h>

Şimdi de geliştireceğimiz modül hakkında bazı bilgiler girelim.

MODULE_AUTHOR("Alp Eren");
MODULE_DESCRIPTION("Hide a file getdents syscalls");
MODULE_LICENSE("GPL")

sys_call_table

void **sys_call_table;

Şimdi de saklamak istediğimiz dosyayı belirtelim.

#define FILE_NAME "secret.txt"

Orjinal getdents64 sistem çağrısı :

asmlinkage int (*originial_getdents64) (unsigned int fd, struct linux_dirent64 *dirp, unsigned int count);

Şimdi de bu orjinal getdents64 sistem çağrısı yerine geçecek Hookumuzu yazalım. Burada asıl amacımız linux_dirent64 üzerinde bir döngü oluşturup daha sonra her bir dosya ismini arayıp , belirttiğimiz gizlenilecek dosya ile aynı ismi taşıyan dosya varsa bunu ls komutunda göstermemesini sağlamak.

asmlinkage int sys_getdents64_hook(unsigned int fd, struct linux_dirent64 *dirp, unsigned int count) {
	int rtn;
	struct linux_dirent64 *cur = dirp;
	int i = 0;
	rtn = original_getdents64(fd, dirp, count);
	while (i < rtn) {
		if (strncmp(cur->d_name, FILE_NAME, strlen(FILE_NAME)) == 0) {
			int reclen = cur->d_reclen;
			char *next_rec = (char *)cur + reclen;
			int len = (int)dirp + rtn - (int)next_rec;
			memmove(cur, next_rec, len);
			rtn -= reclen;
			continue;

		}
		i += cur->d_reclen;
		cur = (struct linux_dirent*) ((char*)dirp + i);
	}

	return rtn;
}

sys_call_table‘ı yazılabilir yapmamız lazım ki asıl sistem çağrısı ile kendi oluşturduğumuz Hookumuzun sistem çağrılarını değiştirebilelim. Bunun içinde sys_call_table adresinin table entry ‘sini manual olarak writable yapmamız gerek.

O yüzden bu kısımda lookup_address fonksiyonu ile page table‘nin adresini bulup sonrasında içerisinde sys_call_table‘ye yazma yetkisi vereceğiz.

int set_page_rw(unsigned long addr) {
	unsigned int level;
	pte_t *pte = lookup_address(addr, &level);
	if(pte->pte &~ _PAGE_RW) pte->pte |= _PAGE_RW;
	return 0;
}

Eğer yüklediğiniz LKM’yi ilerde silmek isterseniz sys_call_table‘ı tekrardan Read-Only yapmanız gerekecek ki bu sayede herşey eski haline dönebilsin.

int set_page_ro(unsigned long addr) {
	unsigned int level;
	pte_t *pte = lookup_address(addr, &level);
	pte->pte = pte->pte &~_PAGE_RW;
	return 0;
}

LKM’mizi oluşturup insmod ile kernel içerisine yüklediğimiz zaman çalışacak fonksiyonumuzu yazalım. Bu aşamada 0x‘den sonraki kısma sizin kendi sys_call_table adresinizi yazmanız gerekecek.

static int __init getdents_hook_init(void) {
	sys_call_table = (void*)0xffffffff81e001e0;
	original_getdents64 = sys_call_table[__NR_getdents64];
	set_page_rw(sys_call_table);
	sys_call_table[__NR_getdents64] = sys_getdents_hook;
		return 0;
}

Peki LKM‘yi silmek istersek, oluşturduğumuz Hook fonksiyonunu sys_call_table‘den çıkartıp herşeyi tekrar eski haline çevirmesini ve aynı zamanda table entry‘ide tekrardan Read-Only olmasını söylüyoruz.

static void __exit getdents_hook_exit(void) {
	sys_call_table[__NR_getdents64] = original_getdents64;
	set_page_ro(sys_call_table);
		return 0;
}

Son olarak tüm bu __init ve __exit fonksiyonlarını modül içine yükleyebiliriz.

module_init(getdents_hook_init);
module_exit(getdents_hook_exit);

Tüm bu aşamalardan sonra LKM’miz aşağıdaki gibi olacak…

C

(Bu aşamadan sonra bazı teknik aksaklıklardan dolayı testi ubuntuda gerçekleştirdim.)

Evet kodumuzu hazırladık. Şimdi sıra Makefile dosyasını oluşturmaya geldi.

Makefile

Makefile dosyamızı da oluşturduğumuza göre artık test aşamasına geçebiliriz. Öncelikli olarak make komutu ile tüm bu kodu derleyelim. Daha sonra eğer saklayacağımız dosya yoksa dosyamızı oluşturalım eğer dosya zaten varsa insmod komutu ile LKM’mizi kernel’a yükleyip test edebilirsiniz.

sudo insmod system_call_hooking.ko

system_call_hooking

Evet gördüğünüz üzere secret.txt dosyası LKM’mizi kernel’a yükledikten sonra listelenmedi. rmmod komutu ile istediğiniz zaman LKM’yi kernel içerisinden çıkartabilirsiniz.

sudo rmmod system_call_hooking

system_call_hooking

NOT

Yetkilendirmeler için arch/x86/include/asm/pgtable_types.h dosyasına bakabilirsiniz.

system_call_hooking