PHP URL Ayrıştırmak (URL Parse Etmek)

24 Jul 2018 » PHP

parse_url()

parse_url fonksiyonu PHP4 ve üstü sürümlerde desteklenmektedir. Bu fonksiyon ile istediğimiz URL’i parçalara ayırmamız mümkün. Ayrıca bu fonksiyon bir URL doğrulayıcı olarak kullanılmamalıdır. Yaptığı sadece URL’i birazdan belirteceğim parçalara ayırmaktır.

Bileşenler

Belirli bir URL bileşenini dizge olarak döndürmek isterseniz şu sabitlerden birini kullanabilirsiniz. => PHP_URL_SCHEME , PHP_URL_HOST , PHP_URL_PORT , PHP_URL_USER , PHP_URL_PASS , PHP_URL_PATH , PHP_URL_QUERY , PHP_URL_FRAGMENT .

Dönen Değerler

NOT: Bozulmuş URL’lerde parse_url() False döndürebilir ve E_WARNING çıktısı verebilir.

scheme = http://

host = konak ismi

port = port

user = kullanıcı

pass = parola

path = dosya yolu

query = sorgu / ?’den sonra

fragment = örgü / #’den sonra

Örnek 1-)
 <?php
  $url = 'http://username:[email protected]/path?arg=value#anchor';
  /* print_r() fonksiyonu bir dizinin içeriğini yazdırmak için kullanılır*/
   print_r(parse_url($url));
    echo parse_url($url, PHP_URL_PATH);
 ?>
 // Çıktısı
  Array
 (
  [scheme] => http
  [host] => hostname
  [user] => username
  [pass] => password
  [path] => /path
  [query] => arg=value
  [fragment] => anchor
 )
  /path

#

 Örnek 2-)
 <?php
  $url = 'https://www.youtube.com/watch?v=IQaXTd8Ljg4';
   $arr = parse_url($url);
    print_r($arr);
 ?>
 //Çıktı
  Array
 (
  [scheme] => https
  [host] => www.youtube.com
  [path] => /watch
  [query] => v=IQaXTd8Ljg4
 )

parse_str()

parse_str() fonksiyonu, bir sorgu dizesini değişkenlere ayrıştırır.

Örnek 1-)
<?php
 parse_str("name=AlpEren&age=20");
  echo $name."<br>";
   echo $age;
?>
// Çıktı
AlpEren
20

#

Örnek 2-)
<?php
 parse_str("name=AlpEren&age=20",$myArray);
  print_r($myArray);
   print_r($myArray['name']);
    echo"\n";
     echo $myArray['age'];
?>
// Çıktı
   Array
  (
    [name] => AlpEren
    [age] => 20
  )
  AlpEren
  20                                       

parse_url && parse_str Örnekleri

Örnek 1-)
<?php 
 $url = 'https://www.youtube.com/results?search_query=PauSiber';  
  $parts = parse_url($url); 
   $query = array(); 
    parse_str($parts['query'], $query); 
     echo "v= ". $query['search_query']; 
     ?>
// (Sadece Query değerini almış olduk)
// Çıktı
v= PauSiber      

#

Örnek 2-)
<?php 
 $url = 'https://ders.im/?q=ders.im&hPP=6&idx=documents&p=0';  
  $parts = parse_url($url); 
   $query = array(); 
    parse_str($parts['query'], $query); 
     echo "v= ". $query['q']; 
     ?>
 // Çıktı
    v= ders.im